Fiug egl uaul

4.6.2022. Vischins da Segnas annunzian in fiug sur il vitg agl ur digl uaul da protecziun. Ina gruppa da giuvenils festivescha la recepziun da novs commembers. 5 pumpiers ein en acziun.