Barschament da pastira a Stgegia

30-5-2021. Allas 13:02 uras vegn annunziau alla centrala dalla polizia cantunala in incendi da pastira a Stgegia/S. Gagl. Cun la gruppa pintga eis ei stau pusseivel d’impedir ina derasaziun e da stizzar spert il fiug.